צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


VZ-ID 1GB
1GB Ram
1GB Swap
50GB Disk
1 cores
1 Dedicated IP
Unmetered Traffic
IIX Bandwidth up to 1Gbit/s
International bandwidth up to 3Mbit/s
$20.00USD חודשי
$220.00USD שנתי
VZ-ID 2GB
2GB Ram
2GB Swap
50GB Disk
2 cores
1 Dedicated IP
Unmetered Traffic
IIX Bandwidth up to 1Gbit/s
International bandwidth up to 3Mbit/s
$30.00USD חודשי
VZ-ID 4GB (-1 זמינים)
4GB Ram
4GB Swap
100GB Disk
3 cores
1 Dedicated IP
Unmetered Traffic
IIX Bandwidth up to 1Gbit/s
International bandwidth up to 3Mbit/s
$50.00USD חודשי